Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Höstvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

1a. Winter wheat. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

3 000

3,4

760

6,6

2 300

5,7

76

Uppsala

65

3 050

2,2

2 450

9,1

7 500

2,4

80

Södermanlands

43

2 850

1,4

1 530

6,9

4 400

1,5

65

Östergötlands

102

3 880

1,3

5 540

12,4

21 500

1,4

65

Jönköpings

11

..

..

240

20,6

..

..

..

Kronobergs

4

..

..

30

6,5

..

..

..

Kalmar

17

..

..

440

4,0

..

..

..

Gotlands

32

2 140

2,2

620

8,2

1 300

2,2

63

Blekinge

3

..

..

230

9,1

..

..

..

Skåne

32

3 240

2,3

980

1,3

3 200

2,3

64

Hallands

13

..

..

240

3,4

..

..

..

Västra Götalands

82

3 720

3,0

4 790

9,7

17 800

2,9

65

Värmlands

14

..

..

410

14,5

..

..

..

Örebro

20

3 990

3,1

880

7,1

3 500

3,1

79

Västmanlands

52

2 740

2,2

1 870

13,2

5 100

2,3

77

Dalarnas

26

1 690

5,7

640

27,4

1 100

5,8

75

Gävleborgs

10

..

..

240

34,7

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

20

17,8

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

73,7

..

..

..

Västerbottens

-

..

..

80

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

22

3 480

2,6

670

1,1

2 300

2,7

70

Götalands mellanbygder

67

2 450

1,2

1 510

4,3

3 700

1,3

53

Götalands norra slättbygder

152

3 910

1,7

8 490

9,8

33 200

1,6

66

Svealands slättbygder

212

2 980

1,1

7 490

8,5

22 300

1,3

72

Götalands skogsbygder

45

3 120

3,5

1 790

16,9

5 600

3,9

68

Mellersta Sveriges skogsb.

47

2 630

3,8

1 890

23,8

5 000

3,6

70

Nedre Norrland

8

..

..

90

19,7

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

80

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

553

3 280

1,0

22 020

7,5

72 200

1,0

67

2017

699

4 680

0,8

28 810

7,1

134 700

0,8

62

2016

648

3 960

0,7

23 160

6,2

91 600

0,7

58

2015

641

4 140

0,7

21 800

5,5

90 200

0,7

53

2014

601

3 870

0,9

20 160

5,3

78 100

0,9

52

2013

384

3 170

1,2

9 540

4,6

30 200

1,2

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 960

0,4

20 690

.

85 000

0,4

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.