Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2018. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

80

2 310

5,0

9 400

Uppsala

215

2 570

2,1

31 180

Södermanlands

142

2 680

2,0

14 860

Östergötlands

199

3 760

2,6

16 660

Jönköpings

31

2 130

18,2

2 650

Kronobergs

37

2 720

5,8

2 440

Kalmar

118

2 360

5,2

6 990

Gotlands

115

2 100

4,2

9 770

Blekinge

54

3 020

4,5

3 320

Skåne

522

3 230

1,2

93 080

Hallands

128

3 030

2,8

17 930

Västra Götalands

315

3 890

1,8

48 790

Värmlands

73

2 320

3,1

7 740

Örebro

126

3 090

2,2

15 280

Västmanlands

136

2 910

2,1

18 640

Dalarnas

54

2 790

4,6

5 810

Gävleborgs

68

2 560

4,8

6 510

Västernorrlands

21

2 080

4,9

1 480

Jämtlands

14

..

..

410

Västerbottens

59

2 960

2,2

5 810

Norrbottens

44

2 610

2,6

2 090

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

463

3 190

1,3

78 790

Götalands mellanbygder

383

2 850

2,0

41 940

Götalands norra slättbygder

428

3 990

1,7

55 180

Svealands slättbygder

733

2 690

1,0

92 220

Götalands skogsbygder

226

2 970

3,0

24 290

Mellersta Sveriges skogsb.

117

2 640

3,1

13 430

Nedre Norrland

95

2 670

3,7

8 200

Övre Norrland

106

2 860

1,7

7 900

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

2 551

3 070

0,7

321 200

2017

2 453

5 370

0,6

266 680

2016

2 435

4 870

0,6

280 930

2015

2 408

5 320

0,6

287 370

2014

2 412

4 840

0,6

298 250

2013

2 595

5 100

0,5

353 190

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

5 100

0,3

297 280


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.