Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Havre. Skörd 2018. Ekologisk odling

6a. Oats. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

400

24,1

..

..

..

Uppsala

64

1 510

1,6

2 000

31,4

3 000

2,7

61

Södermanlands

35

1 270

3,2

1 020

23,0

1 300

5,8

61

Östergötlands

67

1 930

3,9

1 780

24,8

3 400

7,2

70

Jönköpings

8

..

..

120

8,0

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

120

8,4

..

..

..

Kalmar

10

..

..

110

7,5

..

..

..

Gotlands

21

1 740

3,6

440

47,6

800

6,0

94

Blekinge

2

..

..

10

1,4

..

..

..

Skåne

42

2 320

1,4

1 240

12,2

2 900

4,1

89

Hallands

26

2 060

4,0

480

8,2

1 000

6,7

80

Västra Götalands

128

2 120

3,4

12 350

21,2

26 200

4,1

65

Värmlands

57

1 560

2,4

3 710

35,9

5 800

3,3

74

Örebro

45

1 910

2,3

1 780

15,9

3 400

4,0

78

Västmanlands

72

1 480

1,4

2 630

21,7

3 900

1,7

61

Dalarnas

50

1 830

2,0

1 370

31,1

2 500

2,5

76

Gävleborgs

30

1 490

10,0

940

35,1

1 400

10,1

72

Västernorrlands

7

..

..

130

60,7

..

..

..

Jämtlands

3

..

..

20

17,5

..

..

..

Västerbottens

5

..

..

110

22,4

..

..

..

Norrbottens

5

..

..

30

8,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

35

2 260

2,4

810

7,5

1 800

3,5

85

Götalands mellanbygder

45

1 970

1,8

980

24,7

1 900

3,6

82

Götalands norra slättbygder

152

2 280

2,5

10 390

20,0

23 700

3,7

68

Svealands slättbygder

262

1 530

1,2

10 170

24,7

15 600

1,4

65

Götalands skogsbygder

69

1 550

7,6

3 830

20,7

5 900

8,3

62

Mellersta Sveriges skogsb.

102

1 800

2,3

3 840

29,9

6 900

5,1

76

Nedre Norrland

27

1 290

15,7

680

33,2

900

15,0

75

Övre Norrland

10

..

..

140

16,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

702

1 870

1,6

30 840

21,8

57 500

2,0

68

2017

816

3 130

1,3

31 540

21,0

98 700

1,7

65

2016

827

3 140

1,1

33 330

19,2

104 500

1,3

66

2015

774

3 060

1,1

26 600

16,5

81 400

1,4

62

2014

735

2 590

1,3

24 390

15,3

63 000

1,4

59

2013

861

2 750

1,3

30 020

15,4

82 500

1,6

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 930

0,5

29 180

.

86 000

0,7

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.