Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Havre. Skörd 2018. Konventionell odling

6b. Oats. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

30

1 870

7,4

1 380

Uppsala

75

2 460

6,2

4 550

Södermanlands

56

2 090

9,0

3 410

Östergötlands

87

2 760

4,5

5 120

Jönköpings

24

2 450

11,3

1 530

Kronobergs

27

2 740

12,4

1 410

Kalmar

37

2 010

11,0

1 210

Gotlands

16

..

..

470

Blekinge

21

2 020

15,3

460

Skåne

108

2 610

3,8

8 700

Hallands

75

2 560

6,1

5 670

Västra Götalands

339

3 250

2,3

45 160

Värmlands

71

2 100

4,3

6 550

Örebro

113

2 450

4,2

9 600

Västmanlands

103

2 420

4,3

9 240

Dalarnas

45

2 410

7,8

3 010

Gävleborgs

36

2 060

9,0

1 650

Västernorrlands

4

..

..

130

Jämtlands

2

..

..

80

Västerbottens

15

..

..

420

Norrbottens

13

..

..

310

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

131

2 660

3,8

9 940

Götalands mellanbygder

73

2 400

6,9

2 890

Götalands norra slättbygder

344

3 360

2,2

40 490

Svealands slättbygder

410

2 350

2,2

31 210

Götalands skogsbygder

167

2 490

5,1

15 240

Mellersta Sveriges skogsb.

109

2 370

5,5

8 730

Nedre Norrland

34

1 710

8,4

1 390

Övre Norrland

29

3 130

4,4

740

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 297

2 750

1,4

110 270

2017

1 374

4 820

1,1

117 840

2016

1 457

4 790

0,8

139 590

2015

1 435

4 940

1,0

134 820

2014

1 452

4 410

1,0

135 330

2013

1 663

4 640

0,8

164 510

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

4 720

0,4

138 420


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.