Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Höstrågvete. Skörd 2018. Konventionell odling

7b. Winter triticale. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

220

Uppsala

11

..

..

390

Södermanlands

33

4 040

2,9

1 680

Östergötlands

48

4 790

5,2

2 030

Jönköpings

7

..

..

250

Kronobergs

6

..

..

170

Kalmar

41

3 580

4,7

1 800

Gotlands

18

..

..

580

Blekinge

8

..

..

240

Skåne

41

4 370

4,5

2 530

Hallands

21

3 970

6,8

670

Västra Götalands

39

4 820

2,5

2 540

Värmlands

2

..

..

90

Örebro

3

..

..

160

Västmanlands

6

..

..

220

Dalarnas

2

..

..

50

Gävleborgs

1

..

..

20

Västernorrlands

1

..

..

10

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

29

4 010

4,9

1 070

Götalands mellanbygder

70

3 800

4,5

3 070

Götalands norra slättbygder

63

4 990

2,8

3 050

Svealands slättbygder

59

3 810

4,4

2 600

Götalands skogsbygder

55

3 890

5,1

2 900

Mellersta Sveriges skogsb.

15

..

..

890

Nedre Norrland

3

..

..

70

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

2018

294

4 160

2,0

13 650

2017

430

6 040

1,3

23 400

2016

485

5 460

1,3

26 200

2015

626

6 210

0,9

35 990

2014

595

6 240

0,9

33 020

2013

374

5 220

1,2

19 950

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

5 830

0,5

27 710


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.

2)    För åren 2013–2017 redovisas statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.