Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Vårrågvete. Skörd 2018. Konventionell odling

8b. Spring triticale. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

40

Uppsala

1

..

..

110

Södermanlands

4

..

..

230

Östergötlands

10

..

..

240

Jönköpings

1

..

..

50

Kronobergs

1

..

..

50

Kalmar

2

..

..

50

Gotlands

-

..

..

0

Blekinge

-

..

..

10

Skåne

5

..

..

190

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

1

..

..

90

Värmlands

1

..

..

50

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

-

..

..

30

Dalarnas

-

..

..

20

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

110

Götalands mellanbygder

1

..

..

70

Götalands norra slättbygder

6

..

..

170

Svealands slättbygder

8

..

..

420

Götalands skogsbygder

9

..

..

260

Mellersta Sveriges skogsb.

2

..

..

130

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket 3)

 

 

 

 

2018

29

2 540

5,0

1 010

2017

..

..

..

..

2016

..

..

..

..

2015

..

..

..

..

2014

..

..

..

..

2013

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

..

..

..


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3)    För åren 2013–2017 redovisas statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete, se tabell 7b.