Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9a. Blandsäd. Skörd 2018. Ekologisk odling

9a. Mixed grain. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

120

75,1

..

..

..

Uppsala

10

..

..

250

38,5

..

..

..

Södermanlands

12

..

..

200

42,1

..

..

..

Östergötlands

7

..

..

190

24,8

..

..

..

Jönköpings

4

..

..

80

23,4

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

14,7

..

..

..

Kalmar

7

..

..

70

30,4

..

..

..

Gotlands

5

..

..

40

51,7

..

..

..

Blekinge

2

..

..

30

0,0

..

..

..

Skåne

10

..

..

220

81,0

..

..

..

Hallands

5

..

..

230

65,1

..

..

..

Västra Götalands

40

2 400

3,4

1 820

36,6

4 400

8,9

87

Värmlands

10

..

..

410

100,0

..

..

..

Örebro

9

..

..

100

34,6

..

..

..

Västmanlands

5

..

..

90

28,8

..

..

..

Dalarnas

7

..

..

130

40,8

..

..

..

Gävleborgs

6

..

..

80

39,4

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

90

57,9

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

4

..

..

50

19,1

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

110

46,3

..

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

250

68,5

..

..

..

Götalands norra slättbygder

32

2 560

3,9

1 580

53,9

4 100

7,9

83

Svealands slättbygder

45

1 250

5,5

1 020

55,3

1 300

6,3

59

Götalands skogsbygder

25

2 090

5,6

680

25,2

1 400

15,9

98

Mellersta Sveriges skogsb.

17

..

..

330

25,7

..

..

..

Nedre Norrland

9

..

..

160

63,3

..

..

..

Övre Norrland

4

..

..

60

21,5

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

155

2 060

2,5

4 220

43,3

8 700

5,1

88

2017

235

3 030

1,3

6 070

51,0

18 400

3,2

84

2016

260

3 120

1,6

7 090

47,9

22 100

3,4

74

2015

252

3 190

1,4

6 950

47,4

21 900

3,9

81

2014

248

2 870

1,1

6 630

42,8

18 900

3,7

81

2013

276

3 010

1,0

7 810

40,8

23 300

3,4

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 040

0,6

6 910

.

20 900

1,6

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.