Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Blandsäd. Skörd 2018. Konventionell odling

9b. Mixed grain. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

70

Uppsala

5

..

..

390

Södermanlands

5

..

..

250

Östergötlands

13

..

..

500

Jönköpings

5

..

..

260

Kronobergs

5

..

..

80

Kalmar

5

..

..

170

Gotlands

3

..

..

70

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

50

Hallands

6

..

..

160

Västra Götalands

35

2 750

6,9

2 890

Värmlands

5

..

..

140

Örebro

1

..

..

110

Västmanlands

4

..

..

90

Dalarnas

5

..

..

270

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

3

..

..

60

Jämtlands

1

..

..

0

Västerbottens

8

..

..

180

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

5

..

..

160

Götalands mellanbygder

7

..

..

170

Götalands norra slättbygder

23

3 070

8,8

1 350

Svealands slättbygder

24

2 100

6,5

990

Götalands skogsbygder

33

2 120

9,4

1 870

Mellersta Sveriges skogsb.

12

..

..

820

Nedre Norrland

4

..

..

60

Övre Norrland

8

..

..

170

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

116

2 350

4,4

5 410

2017

140

3 620

4,2

6 170

2016

159

4 200

2,5

7 180

2015

154

3 940

3,7

7 560

2014

149

3 550

3,7

8 740

2013

174

4 220

2,8

10 920

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 910

1,5

8 110


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.