Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2018. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

77

3 950

4,9

10 760

Uppsala

193

3 840

2,1

24 750

Södermanlands

149

4 370

1,6

20 970

Östergötlands

233

5 950

0,9

39 090

Jönköpings

14

..

..

840

Kronobergs

15

..

..

410

Kalmar

112

4 860

1,9

10 720

Gotlands

100

3 380

2,8

6 940

Blekinge

45

4 690

4,1

2 300

Skåne

460

5 030

1,0

73 980

Hallands

77

4 010

3,3

6 770

Västra Götalands

276

5 700

1,2

44 760

Värmlands

40

3 900

5,8

2 460

Örebro

103

5 060

1,6

11 510

Västmanlands

110

3 570

2,4

12 330

Dalarnas

29

2 250

7,7

1 710

Gävleborgs

12

..

..

450

Västernorrlands

3

..

..

90

Jämtlands

1

..

..

10

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

406

4 930

1,1

62 340

Götalands mellanbygder

333

4 650

1,5

34 060

Götalands norra slättbygder

456

5 890

0,7

78 120

Svealands slättbygder

656

4 130

1,1

81 240

Götalands skogsbygder

115

4 610

3,4

8 690

Mellersta Sveriges skogsb.

71

3 760

4,3

6 040

Nedre Norrland

12

..

..

370

Övre Norrland

1

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

2 050

4 900

0,6

270 790

2017

2 333

7 540

0,3

378 700

2016

2 199

6 860

0,4

351 220

2015

2 205

7 780

0,3

372 870

2014

2 185

7 420

0,4

359 230

2013

1 644

6 490

0,6

199 450

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

7 220

0,2

332 290


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.