Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10b. Majs. Skörd 2018. Konventionell odling

10b. Grain maize. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

40

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

25

4 200

3,8

1 010

Hallands

3

..

..

30

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

4 080

3,0

850

Götalands mellanbygder

6

..

..

160

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

31

4 290

3,5

1 060

2017

37

7 490

3,6

1 140

2016

35

8 100

4,0

1 660

2015

36

5 760

4,1

1 300

2014

35

7 400

3,3

960

2013

38

6 070

3,3

1 230

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 960

1,6

1 260


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.