Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Spannmål totalt. Skörd 2018. Ekologisk odling

11a. Cereals for the production of grain. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

44

2 100

8,3

4 500

4,1

Uppsala

111

8 270

10,4

18 100

2,0

Södermanlands

78

5 260

10,4

10 000

2,2

Östergötlands

158

11 940

14,3

38 000

2,1

Jönköpings

29

1 450

18,8

3 100

9,6

Kronobergs

19

460

8,7

..

..

Kalmar

35

1 650

6,2

3 300

4,7

Gotlands

66

2 780

9,9

4 500

3,2

Blekinge

14

590

6,9

..

..

Skåne

113

8 410

4,0

20 000

1,4

Hallands

41

2 260

5,9

5 900

4,1

Västra Götalands

176

28 910

15,4

76 400

2,5

Värmlands

79

6 210

24,7

10 200

2,2

Örebro

69

4 930

10,2

13 200

1,9

Västmanlands

97

7 210

13,3

13 700

1,9

Dalarnas

68

4 180

25,3

7 800

2,7

Gävleborgs

51

2 700

21,4

4 500

6,7

Västernorrlands

25

800

29,6

1 400

3,4

Jämtlands

19

600

56,3

..

..

Västerbottens

25

1 170

15,7

2 600

2,5

Norrbottens

13

380

13,6

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

64

5 190

2,9

12 200

1,9

Götalands mellanbygder

159

7 960

7,2

16 900

1,5

Götalands norra slättbygder

252

31 380

13,7

93 000

1,8

Svealands slättbygder

435

30 980

11,6

63 600

0,9

Götalands skogsbygder

158

11 670

16,6

25 600

4,9

Mellersta Sveriges skogsb.

144

10 180

23,0

20 300

2,9

Nedre Norrland

79

3 190

22,1

6 000

5,3

Övre Norrland

39

1 540

14,9

3 700

2,0

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2018

1 330

102 010

11,1

241 200

1,0

2017

1 474

108 610

10,9

390 600

0,7

2016

1 457

101 610

10,1

335 100

0,7

2015

..

92 480

9,1

309 900

..

2014

..

88 470

8,6

270 200

..

2013

..

89 720

9,2

261 600

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

96 200

.

313 500

..


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.