Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Spannmål totalt. Skörd 2018. Konventionell odling

11b. Cereals for the production of grain. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Areal,

hektar

2)

Total-

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

91

23 530

71 600

5,6

Uppsala

234

71 320

213 000

1,7

Södermanlands

171

45 150

157 500

2,1

Östergötlands

269

71 810

355 400

1,5

Jönköpings

43

5 860

15 000

12,6

Kronobergs

47

5 050

15 300

15,8

Kalmar

152

24 520

89 900

3,9

Gotlands

142

25 260

66 900

3,2

Blekinge

72

8 020

29 000

4,3

Skåne

567

203 220

799 100

1,1

Hallands

150

36 680

118 300

2,8

Västra Götalands

441

157 860

665 400

1,5

Värmlands

94

19 290

47 400

3,7

Örebro

151

43 360

151 800

1,9

Västmanlands

158

46 400

135 300

2,1

Dalarnas

67

12 310

32 300

4,2

Gävleborgs

77

9 840

24 400

5,3

Västernorrlands

23

1 890

3 800

10,8

Jämtlands

16

500

..

..

Västerbottens

63

6 410

19 100

2,5

Norrbottens

44

2 460

6 600

3,9

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

506

173 270

661 600

1,1

Götalands mellanbygder

455

102 000

367 400

1,8

Götalands norra slättbygder

576

196 940

914 200

1,1

Svealands slättbygder

847

237 650

747 000

1,0

Götalands skogsbygder

315

58 980

185 900

3,8

Mellersta Sveriges skogsb.

156

33 290

94 100

2,9

Nedre Norrland

106

11 400

29 400

5,2

Övre Norrland

111

8 830

25 500

2,1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

3 072

820 740

3 016 900

0,6

2017

3 186

883 700

5 539 700

0,4

2016

3 136

902 400

5 139 800

0,4

2015

..

927 260

5 864 400

..

2014

..

934 990

5 502 300

..

2013

..

883 290

4 734 200

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

906 330

5 536 100

..


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).