Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12a. Ärter. Skörd 2018. Ekologisk odling

12a. Peas. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

190

14,9

..

..

..

Uppsala

20

1 770

5,4

350

7,4

600

5,5

80

Södermanlands

12

..

..

270

18,6

..

..

..

Östergötlands

21

2 070

1,7

590

17,5

1 200

1,8

74

Jönköpings

1

..

..

0

1,5

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

3

..

..

20

3,3

..

..

..

Gotlands

16

..

..

140

7,5

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

14

..

..

270

18,2

..

..

..

Hallands

1

..

..

0

6,8

..

..

..

Västra Götalands

18

..

..

430

20,6

..

..

..

Värmlands

8

..

..

150

24,5

..

..

..

Örebro

8

..

..

190

15,1

..

..

..

Västmanlands

17

..

..

270

12,1

..

..

..

Dalarnas

15

..

..

280

82,4

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

120

62,7

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

..

..

20

0,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

220

26,2

..

..

..

Götalands mellanbygder

24

1 240

4,1

210

6,8

300

4,2

55

Götalands norra slättbygder

33

2 250

3,9

820

16,6

1 800

4,0

84

Svealands slättbygder

66

1 810

1,8

1 170

10,6

2 100

7,5

83

Götalands skogsbygder

7

..

..

130

26,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

31

2 040

3,3

700

62,7

1 400

3,8

94

Nedre Norrland

-

..

..

40

68,3

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

20

0,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

170

1 920

1,9

3 310

15,3

6 400

3,7

83

2017

161

2 610

1,6

3 030

12,7

7 900

1,6

73

2016

184

2 750

1,2

3 240

12,9

8 900

1,2

72

2015

181

2 390

1,8

3 290

14,7

7 900

1,9

61

2014

130

2 220

2,0

1 710

11,8

3 800

2,8

66

2013

116

2 690

3,2

1 840

15,1

5 000

5,0

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 530

0,9

2 620

.

6 700

1,3

.


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.