Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Ärter. Skörd 2018. Konventionell odling

12b. Peas. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

34

1 650

3,0

1 110

Uppsala

118

2 200

1,9

4 340

Södermanlands

36

2 350

3,7

1 180

Östergötlands

92

2 790

2,8

2 780

Jönköpings

3

..

..

70

Kronobergs

-

..

..

10

Kalmar

23

2 410

5,0

620

Gotlands

62

1 960

4,8

1 770

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

30

2 380

6,8

1 220

Hallands

3

..

..

80

Västra Götalands

43

2 490

4,3

1 660

Värmlands

14

..

..

330

Örebro

40

2 470

4,1

1 040

Västmanlands

64

2 290

2,9

1 940

Dalarnas

8

..

..

60

Gävleborgs

5

..

..

60

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

18

..

..

700

Götalands mellanbygder

96

2 240

3,4

2 900

Götalands norra slättbygder

117

2 690

2,6

4 110

Svealands slättbygder

299

2 190

1,2

9 800

Götalands skogsbygder

13

..

..

360

Mellersta Sveriges skogsb.

30

2 180

6,0

390

Nedre Norrland

2

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

575

2 310

1,2

18 220

2017

659

3 560

1,0

20 910

2016

708

3 820

0,9

21 970

2015

636

3 940

1,0

19 170

2014

399

3 350

1,2

12 660

2013

322

3 490

1,3

10 300

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 630

0,5

17 000


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.