Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13a. Åkerbönor. Skörd 2018. Ekologisk odling

13a. Field beans. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5

..

..

40

100,0

..

..

..

Uppsala

17

..

..

460

72,9

..

..

..

Södermanlands

18

..

..

540

51,5

..

..

..

Östergötlands

64

1 250

3,0

1 640

42,8

2 000

4,4

95

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

20

69,3

..

..

..

Kalmar

7

..

..

150

100,0

..

..

..

Gotlands

10

..

..

290

49,9

..

..

..

Blekinge

1

..

..

20

14,1

..

..

..

Skåne

47

1 280

4,1

1 060

24,3

1 400

3,9

78

Hallands

13

..

..

440

18,3

..

..

..

Västra Götalands

74

1 170

6,8

4 140

38,6

4 800

7,9

83

Värmlands

13

..

..

360

37,5

..

..

..

Örebro

9

..

..

220

29,7

..

..

..

Västmanlands

18

..

..

440

43,4

..

..

..

Dalarnas

2

..

..

20

67,5

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

30

0,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

1 210

4,5

880

17,4

1 100

5,6

72

Götalands mellanbygder

41

1 470

2,6

950

69,2

1 400

2,8

115

Götalands norra slättbygder

117

1 130

5,7

4 710

37,5

5 300

6,5

82

Svealands slättbygder

79

930

2,1

2 060

47,0

1 900

2,6

72

Götalands skogsbygder

27

1 510

7,5

810

35,4

1 200

10,6

105

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

420

85,9

..

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

0

60,2

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

30

0,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

299

1 170

2,8

9 930

37,8

11 600

3,4

82

2017

358

2 850

1,4

11 420

37,4

32 500

1,5

73

2016

367

2 990

2,9

10 710

36,3

32 100

2,9

79

2015

337

3 540

1,4

9 190

36,8

32 600

1,5

84

2014

295

2 810

1,5

7 570

40,2

21 200

1,5

80

2013

296

3 080

1,2

7 600

43,5

23 400

1,2

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 050

0,8

9 300

.

28 400

0,8

.


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 35.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.