Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Åkerbönor. Skörd 2018. Konventionell odling

13b. Field beans. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

20

Uppsala

2

..

..

90

Södermanlands

11

..

..

410

Östergötlands

57

1 310

6,4

2 150

Jönköpings

4

..

..

80

Kronobergs

1

..

..

10

Kalmar

6

..

..

40

Gotlands

9

..

..

280

Blekinge

6

..

..

110

Skåne

58

1 630

6,1

3 350

Hallands

50

1 660

3,7

1 980

Västra Götalands

121

1 410

5,6

6 370

Värmlands

11

..

..

620

Örebro

16

..

..

500

Västmanlands

11

..

..

570

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

88

1 680

4,2

4 290

Götalands mellanbygder

26

1 270

8,6

460

Götalands norra slättbygder

160

1 370

4,8

7 740

Svealands slättbygder

49

1 290

7,6

2 100

Götalands skogsbygder

34

1 440

7,8

1 370

Mellersta Sveriges skogsb.

7

..

..

170

Nedre Norrland

-

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

364

1 430

2,9

15 980

2017

390

3 890

1,6

19 150

2016

384

3 810

1,2

19 170

2015

330

4 230

1,8

15 900

2014

215

3 530

2,2

11 390

2013

193

3 740

1,5

9 880

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 840

0,8

15 100


 

Anm.: Vattenhalt 15,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.