Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14a. Höstraps. Skörd 2018. Ekologisk odling

14a. Winter rape. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

140

8,1

..

..

..

Uppsala

6

..

..

230

6,1

..

..

..

Södermanlands

11

..

..

290

6,6

..

..

..

Östergötlands

51

1 240

5,6

1 450

14,0

1 800

5,4

47

Jönköpings

7

..

..

190

43,0

..

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

19,7

..

..

..

Kalmar

6

..

..

150

3,8

..

..

..

Gotlands

27

590

5,1

490

11,3

300

5,1

43

Blekinge

5

..

..

110

12,1

..

..

..

Skåne

54

1 180

3,6

920

2,5

1 100

3,6

47

Hallands

7

..

..

90

3,3

..

..

..

Västra Götalands

51

1 560

2,4

2 470

20,0

3 800

2,4

55

Värmlands

2

..

..

50

20,2

..

..

..

Örebro

12

..

..

250

7,9

..

..

..

Västmanlands

8

..

..

280

15,4

..

..

..

Dalarnas

6

..

..

150

49,0

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

50,5

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

..

..

390

1,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

70

1 040

3,6

1 210

6,9

1 300

3,5

45

Götalands norra slättbygder

86

1 460

2,7

3 140

15,1

4 600

2,7

52

Svealands slättbygder

43

850

2,6

1 150

7,8

1 000

3,0

46

Götalands skogsbygder

32

1 410

5,3

830

26,8

1 200

5,5

61

Mellersta Sveriges skogsb.

11

..

..

640

41,8

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

9,2

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

100,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

262

1 280

1,6

7 360

8,5

9 400

1,7

53

2017

299

2 310

1,0

7 690

7,3

17 800

1,1

66

2016

258

2 170

1,1

5 370

6,4

11 600

1,1

71

2015

194

2 630

1,2

3 990

4,5

10 500

1,3

66

2014

145

2 670

1,2

2 380

3,0

6 400

1,4

71

2013

128

1 750

2,7

1 990

2,8

3 500

2,7

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 310

0,7

4 280

.

10 000

0,7

.


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 36.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.