Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstraps. Skörd 2018. Konventionell odling

14b. Winter rape. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

38

1 740

3,9

1 550

Uppsala

89

1 590

3,5

3 470

Södermanlands

92

1 820

2,2

4 180

Östergötlands

168

2 640

1,9

8 690

Jönköpings

9

..

..

250

Kronobergs

6

..

..

90

Kalmar

71

3 010

2,1

3 840

Gotlands

95

1 360

3,4

3 800

Blekinge

30

2 600

3,8

810

Skåne

417

2 530

1,3

35 090

Hallands

66

1 940

3,8

2 590

Västra Götalands

199

2 860

1,6

9 880

Värmlands

9

..

..

200

Örebro

65

2 640

2,5

2 830

Västmanlands

46

1 420

4,2

1 480

Dalarnas

8

..

..

170

Gävleborgs

3

..

..

50

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

366

2 520

1,3

28 460

Götalands mellanbygder

275

2 290

2,0

16 380

Götalands norra slättbygder

331

2 800

1,3

17 500

Svealands slättbygder

335

1 860

1,5

13 430

Götalands skogsbygder

74

2 320

4,4

2 260

Mellersta Sveriges skogsb.

29

2 330

4,9

910

Nedre Norrland

1

..

..

20

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 411

2 410

0,7

78 980

2017

1 477

3 510

0,4

97 760

2016

1 266

3 070

0,6

78 050

2015

1 265

3 980

0,4

84 170

2014

1 136

3 760

0,4

77 210

2013

942

3 270

0,8

69 560

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 520

0,2

81 350


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.