Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Vårvete. Skörd 2018. Ekologisk odling

2a. Spring wheat. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

220

14,7

..

..

..

Uppsala

33

1 880

2,0

1 080

11,0

2 000

2,7

80

Södermanlands

26

1 480

3,2

660

16,9

1 000

4,9

59

Östergötlands

50

2 420

2,2

1 290

21,0

3 100

3,0

71

Jönköpings

7

..

..

140

38,3

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

40

7,9

..

..

..

Kalmar

7

..

..

220

17,5

..

..

..

Gotlands

22

1 160

7,6

470

9,7

500

7,8

45

Blekinge

5

..

..

40

2,8

..

..

..

Skåne

35

1 890

2,0

1 040

7,5

2 000

1,9

65

Hallands

21

2 590

5,9

620

12,3

1 600

6,4

79

Västra Götalands

74

2 340

4,1

3 370

27,9

7 900

3,7

68

Värmlands

35

1 700

2,1

870

29,9

1 500

3,9

75

Örebro

18

..

..

500

8,0

..

..

..

Västmanlands

32

1 760

2,6

900

13,9

1 600

2,7

77

Dalarnas

29

1 880

3,3

800

39,2

1 500

3,3

67

Gävleborgs

8

..

..

200

14,6

..

..

..

Västernorrlands

3

..

..

20

17,5

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Västerbottens

-

..

..

70

100,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

28

2 040

2,6

1 110

7,5

2 300

2,6

71

Götalands mellanbygder

47

1 460

4,5

940

9,6

1 400

4,4

49

Götalands norra slättbygder

96

2 550

2,1

3 520

24,0

9 000

2,2

72

Svealands slättbygder

141

1 910

1,2

3 990

13,5

7 600

1,4

77

Götalands skogsbygder

46

1 940

6,3

1 500

26,1

2 900

5,7

60

Mellersta Sveriges skogsb.

46

1 780

2,1

1 290

32,6

2 300

3,4

64

Nedre Norrland

13

..

..

170

12,2

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

417

2 060

1,4

12 560

15,7

25 800

1,4

71

2017

444

3 140

1,0

12 090

18,8

38 000

1,1

63

2016

463

2 920

0,9

12 460

16,7

36 400

0,9

60

2015

418

2 930

0,9

11 400

18,1

33 300

1,5

54

2014

444

2 650

1,0

11 270

15,2

29 900

1,4

54

2013

549

2 830

0,8

16 800

14,7

47 500

0,9

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

2 890

0,4

12 800

.

37 000

0,5

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.