Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårraps. Skörd 2018. Konventionell odling

15b. Spring rape. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

1 040

Uppsala

42

1 390

3,9

1 490

Södermanlands

15

..

..

610

Östergötlands

26

1 510

7,8

1 160

Jönköpings

2

..

..

50

Kronobergs

4

..

..

40

Kalmar

4

..

..

90

Gotlands

23

1 830

8,6

790

Blekinge

2

..

..

40

Skåne

12

..

..

540

Hallands

10

..

..

360

Västra Götalands

14

..

..

690

Värmlands

11

..

..

270

Örebro

16

..

..

520

Västmanlands

27

1 570

3,1

1 040

Dalarnas

1

..

..

20

Gävleborgs

3

..

..

30

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

Västerbottens

1

..

..

0

Norrbottens

-

..

..

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

670

Götalands mellanbygder

30

1 750

7,3

930

Götalands norra slättbygder

32

1 520

6,7

1 410

Svealands slättbygder

128

1 370

1,9

4 870

Götalands skogsbygder

19

..

..

520

Mellersta Sveriges skogsb.

8

..

..

320

Nedre Norrland

1

..

..

20

Övre Norrland

1

..

..

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

232

1 470

2,1

8 770

2017

183

1 970

2,0

6 490

2016

228

2 120

1,5

7 230

2015

141

2 050

2,9

4 300

2014

408

1 840

1,4

14 100

2013

959

1 900

0,8

50 560

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

1 980

0,8

16 540


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.