Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16b. Höstrybs. Skörd 2018. Konventionell odling

16b. Winter turnip rape. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

30

Uppsala

7

..

..

100

Södermanlands

2

..

..

70

Östergötlands

-

..

..

10

Jönköpings

-

..

..

10

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

..

..

10

Gotlands

1

..

..

10

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

30

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

20

Västmanlands

1

..

..

0

Dalarnas

-

..

..

0

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

30

Götalands mellanbygder

1

..

..

30

Götalands norra slättbygder

-

..

..

10

Svealands slättbygder

13

..

..

170

Götalands skogsbygder

-

..

..

10

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

10

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

16

..

..

260

2017

14

..

..

420

2016

20

1 880

3,0

490

2015

13

..

..

420

2014

13

..

..

420

2013

3

..

..

150

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

..

..

380


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.