Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17a. Vårrybs. Skörd 2018. Ekologisk odling

17a. Spring turnip rape. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

..

..

0

1,1

..

..

..

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

1

..

..

10

37,5

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

20

100,0

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

-

..

..

50

65,7

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

-

..

..

10

39,5

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

2

..

..

60

29,8

..

..

..

Gävleborgs

3

..

..

50

12,4

..

..

..

Västernorrlands

4

..

..

70

89,0

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

100,0

..

..

..

Västerbottens

3

..

..

10

8,7

..

..

..

Norrbottens

2

..

..

30

95,4

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

-

..

..

50

0,0

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

20

31,8

..

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

0

0,2

..

..

..

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

72,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

2

..

..

70

33,0

..

..

..

Nedre Norrland

8

..

..

130

25,1

..

..

..

Övre Norrland

5

..

..

40

31,3

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

17

..

..

330

28,5

..

..

..

2017

24

690

4,2

400

34,7

300

4,2

40

2016

20

960

2,1

400

36,7

400

2,1

68

2015

10

..

..

340

34,8

..

..

..

2014

15

..

..

380

30,0

..

..

..

2013

20

970

3,4

370

13,4

400

4,2

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

..

..

380

.

..

..

.


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 36.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.