Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18b. Oljelin. Skörd 2018. Konventionell odling

18b. Oil flax. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

160

Uppsala

12

..

..

330

Södermanlands

8

..

..

330

Östergötlands

51

1 200

5,0

1 880

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

2

..

..

40

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

7

..

..

200

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

8

..

..

280

Värmlands

-

-

-

-

Örebro

6

..

..

120

Västmanlands

4

..

..

120

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

1

..

..

0

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

170

Götalands mellanbygder

3

..

..

80

Götalands norra slättbygder

54

1 190

5,0

2 010

Svealands slättbygder

33

940

2,8

1 030

Götalands skogsbygder

-

..

..

30

Mellersta Sveriges skogsb.

6

..

..

160

Nedre Norrland

1

..

..

0

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

103

1 120

3,3

3 470

2017

117

1 730

2,7

4 470

2016

208

2 010

1,2

8 240

2015

185

1 980

1,1

6 980

2014

153

1 690

2,1

6 490

2013

110

1 990

1,4

4 760

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

1 880

0,8

6 190


 

Anm.: Vattenhalt 9,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.