Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19a. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

19a. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

1 570

5,9

860

24,4

1 400

8,3

146

Uppsala

56

1 590

4,8

2 230

38,4

3 500

6,2

95

Södermanlands

59

1 140

3,7

2 280

40,9

2 600

6,0

62

Östergötlands

71

1 580

4,9

3 250

51,1

5 100

6,9

72

Jönköpings

58

1 720

5,2

3 020

28,6

5 200

6,3

88

Kronobergs

28

1 460

7,9

850

23,9

1 200

11,9

66

Kalmar

38

1 920

4,6

1 390

22,3

2 700

7,5

102

Gotlands

33

1 560

7,5

870

20,6

1 300

10,9

86

Blekinge

7

..

..

60

6,4

..

..

..

Skåne

77

1 920

3,1

2 040

28,2

3 900

6,0

105

Hallands

25

2 230

3,2

1 090

18,6

2 400

5,8

90

Västra Götalands

101

2 490

6,2

7 540

56,0

18 800

10,3

108

Värmlands

64

1 330

5,1

2 890

53,5

3 800

6,8

80

Örebro

53

2 040

6,0

1 640

59,8

3 300

7,7

..

Västmanlands

23

2 140

4,9

880

69,8

1 900

10,3

..

Dalarnas

35

1 870

6,8

960

51,2

1 800

11,0

..

Gävleborgs

42

1 820

4,9

1 670

59,1

3 000

9,9

98

Västernorrlands

40

1 330

5,0

750

34,5

1 000

7,5

60

Jämtlands

41

1 780

3,6

990

45,5

1 800

5,5

103

Västerbottens

34

2 040

4,6

580

43,4

1 200

5,7

93

Norrbottens

21

2 730

0,5

250

36,5

700

0,5

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 070

3,2

1 040

18,2

2 100

8,0

89

Götalands mellanbygder

98

1 890

2,8

2 660

25,4

5 000

4,6

109

Götalands norra slättbygder

105

2 440

6,1

6 340

64,4

15 500

10,7

96

Svealands slättbygder

229

1 570

2,5

8 510

41,3

13 300

3,4

99

Götalands skogsbygder

198

1 940

4,6

9 110

29,7

17 700

7,2

97

Mellersta Sveriges skogsb.

108

1 530

4,2

4 630

71,4

7 100

6,1

72

Nedre Norrland

109

1 650

2,7

2 940

40,6

4 800

5,8

81

Övre Norrland

59

2 190

3,0

1 020

45,9

2 200

3,9

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

930

1 890

2,1

36 340

38,4

68 500

3,2

95

2017

715

3 790

2,5

20 970

49,9

79 400

4,4

96

2016

636

3 430

2,1

17 590

47,9

60 300

3,8

88

2015

615

3 230

1,8

16 710

41,0

53 900

3,4

81

2014

647

3 060

1,6

17 200

41,6

52 600

3,2

75

2013

626

3 110

2,3

17 670

48,2

54 900

3,6

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 320

0,9

18 030

.

60 200

1,7

.


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.