Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

19b. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

19b. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

24

1 070

11,8

2 530

Uppsala

34

1 670

12,9

3 090

Södermanlands

40

1 840

12,1

3 680

Östergötlands

48

2 190

9,4

3 210

Jönköpings

46

1 950

12,4

7 690

Kronobergs

38

2 210

10,3

2 580

Kalmar

62

1 880

11,1

5 580

Gotlands

40

1 820

12,8

3 510

Blekinge

17

..

..

810

Skåne

66

1 830

7,1

6 190

Hallands

41

2 460

8,8

4 370

Västra Götalands

71

2 320

6,7

8 210

Värmlands

30

1 660

14,7

2 210

Örebro

17

..

..

1 120

Västmanlands

11

..

..

850

Dalarnas

17

..

..

1 090

Gävleborgs

27

1 850

12,3

1 540

Västernorrlands

27

2 210

10,5

1 380

Jämtlands

38

1 720

4,5

1 140

Västerbottens

41

2 200

6,1

820

Norrbottens

20

2 840

8,5

430

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

2 330

9,4

4 540

Götalands mellanbygder

110

1 730

8,2

8 170

Götalands norra slättbygder

80

2 540

5,9

4 710

Svealands slättbygder

134

1 580

7,5

11 680

Götalands skogsbygder

179

2 000

5,2

22 730

Mellersta Sveriges skogsb.

39

2 110

19,5

2 900

Nedre Norrland

92

2 030

5,4

4 220

Övre Norrland

67

2 720

4,8

1 370

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

755

1 980

3,0

61 890

2017

419

3 950

4,1

25 400

2016

374

3 900

5,9

23 140

2015

409

3 960

6,5

23 660

2014

413

4 070

7,3

24 410

2013

379

3 950

4,8

20 360

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 970

2,6

23 390


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).