Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20a. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

20a. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

2

..

..

20

2,2

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

9

..

..

190

4,5

..

..

..

Gotlands

2

..

..

140

5,4

..

..

..

Blekinge

1

..

..

60

10,1

..

..

..

Skåne

7

..

..

150

2,9

..

..

..

Hallands

2

..

..

30

1,0

..

..

..

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

.

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

60

1,8

..

..

..

Götalands mellanbygder

17

..

..

490

4,8

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

20

1,8

..

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

20

1,1

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

-

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

23

6 810

2,0

590

3,4

4 000

2,0

86

2017

18

..

..

340

2,0

..

..

..

2016

10

..

..

250

1,6

..

..

..

2015

13

..

..

280

1,8

..

..

..

2014

15

..

..

210

1,3

..

..

..

2013

15

..

..

250

1,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

..

..

270

.

..

..

.


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.