Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Vårvete. Skörd 2018. Konventionell odling

2b. Spring wheat. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

21

1 630

3,1

1 240

Uppsala

106

2 340

2,8

8 860

Södermanlands

60

2 530

3,5

3 210

Östergötlands

86

3 390

2,6

4 990

Jönköpings

5

..

..

230

Kronobergs

15

..

..

440

Kalmar

23

2 620

10,4

990

Gotlands

75

2 600

4,1

4 400

Blekinge

31

3 710

3,5

1 330

Skåne

186

2 900

1,5

12 750

Hallands

71

3 290

3,3

4 400

Västra Götalands

126

3 460

2,1

8 850

Värmlands

41

2 270

3,3

2 080

Örebro

64

3 180

3,7

5 810

Västmanlands

85

2 290

3,0

5 450

Dalarnas

23

2 790

4,8

1 220

Gävleborgs

35

2 820

2,7

1 130

Västernorrlands

4

..

..

120

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

2

..

..

0

Norrbottens

1

..

..

50

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

205

2 890

1,6

13 690

Götalands mellanbygder

155

2 990

2,4

8 890

Götalands norra slättbygder

165

3 530

1,7

11 250

Svealands slättbygder

361

2 470

1,6

25 620

Götalands skogsbygder

85

3 230

3,6

4 350

Mellersta Sveriges skogsb.

49

2 770

3,7

2 610

Nedre Norrland

37

2 890

4,0

1 260

Övre Norrland

3

..

..

20

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 060

2 880

0,9

67 570

2017

884

4 980

0,8

52 470

2016

991

4 870

0,7

62 430

2015

843

5 400

0,8

51 720

2014

931

4 890

0,7

62 340

2013

1 266

5 150

0,5

97 560

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

5 060

0,3

65 300


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.