Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20b. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

20b. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

70

Uppsala

1

..

..

60

Södermanlands

3

..

..

120

Östergötlands

9

..

..

720

Jönköpings

3

..

..

80

Kronobergs

3

..

..

50

Kalmar

78

7 150

3,9

4 030

Gotlands

42

7 190

8,2

2 440

Blekinge

15

..

..

580

Skåne

70

8 870

4,7

5 070

Hallands

35

7 910

4,7

2 580

Västra Götalands

10

9 650

4,6

680

Värmlands

3

..

..

130

Örebro

1

..

..

30

Västmanlands

2

..

..

50

Dalarnas

1

..

..

10

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

62

7 660

4,2

3 610

Götalands mellanbygder

155

7 640

3,1

9 670

Götalands norra slättbygder

11

..

..

930

Svealands slättbygder

13

..

..

460

Götalands skogsbygder

36

9 560

5,6

2 030

Mellersta Sveriges skogsb.

1

..

..

60

Nedre Norrland

1

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

279

7 910

2,4

16 730

2017

278

11 300

1,5

16 470

2016

233

12 220

2,2

15 510

2015

257

10 660

2,0

15 360

2014

237

11 490

2,4

15 440

2013

237

11 220

2,1

14 390

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

11 380

0,9

15 430


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).