Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21a. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Ekologisk odling

21a. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

30

10,5

..

..

..

Uppsala

13

..

..

380

86,4

..

..

..

Södermanlands

12

..

..

190

60,0

..

..

..

Östergötlands

30

1 490

4,5

1 040

94,5

1 500

7,7

..

Jönköpings

8

..

..

590

24,3

..

..

..

Kronobergs

6

..

..

140

14,0

..

..

..

Kalmar

5

..

..

200

5,1

..

..

..

Gotlands

10

..

..

120

16,6

..

..

..

Blekinge

3

..

..

40

78,5

..

..

..

Skåne

7

..

..

200

38,9

..

..

..

Hallands

13

..

..

360

43,3

..

..

..

Västra Götalands

26

1 960

4,2

1 710

48,2

3 300

10,6

76

Värmlands

9

..

..

380

52,9

..

..

..

Örebro

8

..

..

120

100,0

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

220

36,8

..

..

..

Dalarnas

11

..

..

400

77,1

..

..

..

Gävleborgs

11

..

..

960

57,2

..

..

..

Västernorrlands

11

..

..

460

37,5

..

..

..

Jämtlands

10

..

..

540

37,6

..

..

..

Västerbottens

11

..

..

510

19,8

..

..

..

Norrbottens

6

..

..

270

27,7

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6

..

..

180

27,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

20

2 270

2,5

350

10,2

800

4,6

98

Götalands norra slättbygder

45

1 700

3,1

1 950

68,0

3 300

7,6

59

Svealands slättbygder

48

1 600

11,0

1 100

54,7

1 800

22,0

133

Götalands skogsbygder

36

1 720

7,6

1 650

22,5

2 800

13,6

69

Mellersta Sveriges skogsb.

20

3 240

5,3

950

74,5

3 100

10,4

..

Nedre Norrland

28

2 530

13,8

1 750

43,8

4 400

13,2

102

Övre Norrland

18

..

..

900

24,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

221

2 190

3,5

8 780

42,9

19 300

6,9

90

2017

109

5 640

21,3

5 400

28,6

30 500

35,0

103

2016

102

3 430

4,4

5 120

35,6

17 500

8,2

73

2015

96

4 090

8,5

4 400

20,8

18 000

15,0

83

2014

90

3 220

5,3

3 620

21,6

11 600

9,4

63

2013

78

2 860

7,7

2 940

23,4

8 400

11,6

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 850

5,0

4 300

.

17 200

8,3

.


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med .mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.