Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21b. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2018. Konventionell odling

21b. Annual plants harvested green (excluding cereals harvested green). Yield per hectare, crop area and total production in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

390

Uppsala

9

..

..

440

Södermanlands

8

..

..

360

Östergötlands

15

..

..

910

Jönköpings

7

..

..

2 030

Kronobergs

13

..

..

930

Kalmar

18

..

..

3 300

Gotlands

16

..

..

710

Blekinge

2

..

..

100

Skåne

9

..

..

910

Hallands

8

..

..

410

Västra Götalands

21

2 570

14,4

3 040

Värmlands

10

..

..

760

Örebro

2

..

..

110

Västmanlands

7

..

..

370

Dalarnas

7

..

..

510

Gävleborgs

11

..

..

1 080

Västernorrlands

8

..

..

920

Jämtlands

7

..

..

930

Västerbottens

15

..

..

2 200

Norrbottens

7

..

..

800

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10

..

..

480

Götalands mellanbygder

28

2 310

19,6

2 890

Götalands norra slättbygder

22

2 880

21,9

1 500

Svealands slättbygder

43

1 200

17,1

1 900

Götalands skogsbygder

46

2 500

16,3

7 710

Mellersta Sveriges skogsb.

12

..

..

1 160

Nedre Norrland

25

2 480

21,3

2 890

Övre Norrland

23

2 470

17,3

3 100

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

209

2 440

8,5

21 800

2017

157

5 460

11,6

16 110

2016

108

4 690

9,9

13 310

2015

128

4 950

11,4

16 600

2014

90

5 140

8,5

13 110

2013

67

5 510

10,6

9 710

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

5 150

4,7

13 770


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).