Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22a. Matpotatis. Skörd 2018. Ekologisk odling

22a. Table potatoes. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd red

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

3)

Andel av  total grödareal 3), 4)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
5)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

10

10,0

..

..

..

Uppsala

0

..

..

30

20,2

..

..

..

Södermanlands

2

..

..

0

9,4

..

..

..

Östergötlands

5

..

..

50

2,8

..

..

..

Jönköpings

3

..

..

10

8,2

..

..

..

Kronobergs

2

..

..

0

9,2

..

..

..

Kalmar

5

..

..

40

9,6

..

..

..

Gotlands

14

..

..

330

39,7

..

..

..

Blekinge

3

..

..

30

35,0

..

..

..

Skåne

26

24 550

1,6

380

6,3

9 400

1,6

84

Hallands

2

..

..

20

0,9

..

..

..

Västra Götalands

20

18 930

1,9

520

25,8

9 800

1,9

70

Värmlands

4

..

..

30

11,9

..

..

..

Örebro

1

..

..

50

11,5

..

..

..

Västmanlands

0

..

..

0

22,0

..

..

..

Dalarnas

15

..

..

140

17,9

..

..

..

Gävleborgs

7

..

..

90

53,1

..

..

..

Västernorrlands

2

..

..

20

11,2

..

..

..

Jämtlands

7

..

..

10

11,3

..

..

..

Västerbottens

4

..

..

10

6,0

..

..

..

Norrbottens

3

..

..

10

3,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

..

..

240

5,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

20 210

1,4

520

12,5

10 500

1,4

71

Götalands norra slättbygder

16

..

..

510

14,5

..

..

..

Svealands slättbygder

6

..

..

80

10,3

..

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

90

12,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

12

..

..

140

24,2

..

..

..

Nedre Norrland

22

15 810

2,0

180

20,4

2 800

2,0

68

Övre Norrland

7

..

..

30

4,6

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

126

19 680

0,9

1 790

11,2

35 200

0,9

68

2017

133

20 230

1,3

1 810

10,6

36 600

1,3

63

2016

133

21 100

1,3

1 700

9,8

35 900

1,3

64

2015

123

18 950

2,5

1 300

7,8

24 700

2,5

58

2014

110

16 020

2,1

900

5,1

14 400

2,1

50

2013

112

17 060

2,0

800

4,5

13 600

2,0

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

18 670

0,8

1 300

.

25 000

0,8

.


 

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

3)    Arealer med ekologisk odling.

4)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

5)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.