Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22b. Matpotatis. Skörd 2018. Konventionell odling

22b. Table potatoes. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag 1)

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Län

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

70

Uppsala

3

..

..

120

Södermanlands

1

..

..

40

Östergötlands

32

36 000

1,6

1 730

Jönköpings

5

..

..

70

Kronobergs

4

..

..

50

Kalmar

11

..

..

360

Gotlands

14

..

..

500

Blekinge

4

..

..

50

Skåne

155

29 280

1,5

5 710

Hallands

40

35 880

2,3

1 860

Västra Götalands

47

27 220

2,5

1 490

Värmlands

13

..

..

220

Örebro

21

27 600

5,0

390

Västmanlands

-

..

..

0

Dalarnas

24

29 250

2,8

650

Gävleborgs

10

..

..

80

Västernorrlands

7

..

..

130

Jämtlands

8

..

..

100

Västerbottens

22

19 850

3,7

220

Norrbottens

22

18 510

0,8

350

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

116

31 770

1,8

4 500

Götalands mellanbygder

99

28 450

2,4

3 630

Götalands norra slättbygder

71

31 870

1,6

3 020

Svealands slättbygder

31

26 270

5,7

740

Götalands skogsbygder

23

32 260

3,4

600

Mellersta Sveriges skogsb.

25

24 330

6,0

440

Nedre Norrland

38

23 380

4,5

700

Övre Norrland

45

19 000

1,4

580

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

448

29 080

1,0

14 210

2017

456

32 130

1,0

15 280

2016

485

33 010

0,8

15 630

2015

602

32 810

0,5

15 350

2014

669

32 010

0,6

16 740

2013

684

31 650

0,6

17 010

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

32 320

0,3

16 000


 

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.