Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23a. Slåttervall. Första skörd 2018. Ekologisk odling

23a. Temporary grasses. First cut in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar
2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

..

..

..

..

Uppsala

15

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

21

1 580

11,5

10 930

4,2

17 200

12,2

Östergötlands

32

2 060

9,8

21 490

3,2

44 300

10,3

Jönköpings

24

2 230

8,6

11 590

3,9

25 900

9,4

Kronobergs

5

..

..

..

..

..

..

Kalmar

9

..

..

..

..

..

..

Gotlands

15

..

..

..

..

..

..

Blekinge

1

..

..

..

..

..

..

Skåne

29

2 060

4,9

11 370

3,4

23 400

6,0

Hallands

26

2 140

15,1

5 600

5,6

12 000

16,1

Västra Götalands

69

2 380

6,6

44 690

2,1

106 400

7,0

Värmlands

26

2 070

8,6

13 940

3,8

28 800

9,4

Örebro

22

2 250

9,1

8 180

3,9

18 400

9,9

Västmanlands

14

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

15

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

17

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

9

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

23

2 250

14,6

9 080

2,6

20 400

14,8

Västerbottens

18

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

14

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

33

2 290

6,6

3 990

4,0

9 100

7,7

Götalands mellanbygder

34

2 240

8,9

15 950

2,7

35 800

9,3

Götalands norra slättbygder

64

2 280

5,0

34 260

2,3

78 100

5,5

Svealands slättbygder

73

1 710

6,2

41 750

2,7

71 400

6,7

Götalands skogsbygder

72

2 160

6,6

53 430

2,1

115 600

6,9

Mellersta Sveriges skogsb.

53

2 160

6,3

26 400

2,3

57 100

6,7

Nedre Norrland

44

2 200

9,6

26 410

2,1

58 000

9,8

Övre Norrland

40

1 780

16,0

10 320

1,5

18 300

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2018

413

2 070

2,9

212 870

0,9

441 300

3,0

2017

398

2 890

2,7

190 090

2,5

548 500

3,7

2016

387

2 670

2,8

183 120

3,3

489 400

4,4

2015

359

2 850

2,7

196 330

1,3

560 100

3,0

2014

412

2 660

2,3

202 000

1,2

537 400

2,6

2013

418

2 440

2,2

211 000

1,2

514 100

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 240

1,1

196 510

.

529 900

1,5


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling.