Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23b. Slåttervall. Första skörd 2018. Konventionell odling

23b. Temporary grasses. First cut in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

..

..

Uppsala

33

1 800

7,1

25 050

4,3

Södermanlands

31

2 070

8,2

27 840

2,5

Östergötlands

40

2 480

7,7

39 630

2,1

Jönköpings

51

2 210

7,6

43 850

1,9

Kronobergs

27

2 850

8,9

24 390

3,2

Kalmar

52

2 700

8,2

51 420

1,7

Gotlands

30

2 690

9,2

26 330

1,3

Blekinge

8

..

..

..

..

Skåne

77

2 320

8,2

62 120

3,6

Hallands

48

2 520

11,0

31 090

2,7

Västra Götalands

113

2 520

4,4

92 670

1,9

Värmlands

36

1 810

7,7

30 080

3,0

Örebro

13

..

..

..

..

Västmanlands

15

..

..

..

..

Dalarnas

15

..

..

..

..

Gävleborgs

38

1 890

9,4

24 000

3,1

Västernorrlands

29

2 000

9,3

22 960

3,4

Jämtlands

19

..

..

..

..

Västerbottens

46

1 940

8,2

35 250

1,4

Norrbottens

19

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53

2 630

10,2

29 700

3,5

Götalands mellanbygder

91

2 820

5,0

84 010

1,7

Götalands norra slättbygder

67

2 670

6,7

55 430

2,5

Svealands slättbygder

108

1 910

4,5

106 300

1,9

Götalands skogsbygder

219

2 330

4,0

202 070

1,4

Mellersta Sveriges skogsb.

66

1 840

5,5

57 680

2,5

Nedre Norrland

83

1 830

5,9

66 530

1,9

Övre Norrland

68

1 850

6,2

57 160

1,0

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2018

755

2 240

2,1

659 570

0,7

2017

557

3 130

2,1

607 250

1,6

2016

552

3 040

2,3

622 340

1,5

2015

543

3 330

2,9

666 490

..

2014

726

3 000

2,4

676 000

..

2013

763

2 660

2,1

702 720

..

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 030

1,1

654 960

.


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealen slåttervall har skattats genom att minska slåttervallarealen som redovisas i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901 med arealen ekologisk slåttervall.