Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24a. Slåttervall. Återväxt 2018. Ekologisk odling

24a. Temporary grasses. Regrowth in 2018. Organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha
1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd, ton

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

Södermanlands

1 540

20,1

16 900

20,6

Östergötlands

1 610

13,7

34 700

14,1

Jönköpings

1 270

16,4

14 700

16,8

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

1 250

20,2

14 300

20,5

Hallands

1 950

19,4

10 900

20,2

Västra Götalands

1 670

8,7

74 800

8,9

Värmlands

770

17,9

10 800

18,3

Örebro

1 650

16,7

13 500

17,1

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

1 120

13,3

10 200

13,5

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 720

11,1

6 900

11,8

Götalands mellanbygder

1 370

10,1

21 900

10,4

Götalands norra slättbygder

1 690

6,9

57 900

7,3

Svealands slättbygder

1 470

9,9

61 400

10,2

Götalands skogsbygder

1 350

10,5

71 900

10,7

Mellersta Sveriges skogsb.

1 260

14,1

33 300

14,3

Nedre Norrland

1 160

11,0

30 500

11,2

Övre Norrland

1 320

24,7

13 700

24,8

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 400

4,4

298 300

4,5

2017

1 760

6,4

335 000

6,8

2016

1 690

5,6

309 300

6,5

2015

1 770

5,0

347 200

5,2

2014

1 640

4,8

330 700

5,0

2013

1 370

4,5

288 100

4,6

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

1 650

2,2

322 100

2,5


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala ekologiskt odlade slåttervallarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.