Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24b. Slåttervall. Återväxt 2018. Konventionell odling

24b. Temporary grasses. Regrowth per hectare in 2018. Non-organic farming

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

1 780

13,7

Södermanlands

1 860

15,8

Östergötlands

1 490

13,9

Jönköpings

1 600

11,7

Kronobergs

1 550

16,1

Kalmar

1 330

13,3

Gotlands

1 930

12,8

Blekinge

..

..

Skåne

2 010

9,0

Hallands

1 960

14,3

Västra Götalands

2 010

8,6

Värmlands

1 010

21,5

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

1 210

20,1

Västernorrlands

1 220

22,2

Jämtlands

..

..

Västerbottens

1 320

13,0

Norrbottens

1 300

19,6

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

2 090

14,4

Götalands mellanbygder

1 840

8,7

Götalands norra slättbygder

1 900

11,8

Svealands slättbygder

1 640

8,7

Götalands skogsbygder

1 690

5,1

Mellersta Sveriges skogsb.

1 290

12,6

Nedre Norrland

1 090

12,5

Övre Norrland

1 300

10,0

 

 

 

Hela riket

 

 

2018

1 610

3,3

2017

2 160

4,3

2016

2 070

4,3

2015

2 100

5,7

2014

2 130

4,3

2013

1 590

4,6

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

2 010

2,1


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala konventionellt odlade slåttervallarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.