Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25a. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2018. Ekologisk odling

25a. Temporary grasses. Total production in 2018. Organic farming

 

Område

Total inbärgad vallskörd, kg/ha1)

Medelfel, procent

Ekol/konv hektar-
skörd, procent 2)

Total inbärgad vallskörd,

ton

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

Södermanlands

3 120

14,2

79

34 100

14,8

Östergötlands

3 680

10,3

92

79 000

10,8

Jönköpings

3 510

9,4

92

40 600

10,1

Kronobergs

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

Skåne

3 310

7,1

76

37 600

7,9

Hallands

4 090

15,0

91

22 900

16,0

Västra Götalands

4 050

6,2

89

181 200

6,5

Värmlands

2 840

9,2

100

39 600

10,0

Örebro

3 900

9,6

..

31 900

10,3

Västmanlands

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

Jämtlands

3 370

11,2

..

30 600

11,5

Västerbottens

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 010

7,4

85

16 000

8,4

Götalands mellanbygder

3 620

6,9

78

57 700

7,4

Götalands norra slättbygder

3 970

4,9

87

135 900

5,4

Svealands slättbygder

3 180

6,7

90

132 800

7,2

Götalands skogsbygder

3 510

6,6

87

187 500

7,0

Mellersta Sveriges skogsb.

3 420

7,4

109

90 400

7,7

Nedre Norrland

3 350

7,8

115

88 600

8,1

Övre Norrland

3 100

18,4

99

32 000

18,5

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2018

3 470

2,9

90

739 700

3,0

2017

4 650

3,5

88

883 500

4,3

2016

4 360

3,1

85

798 600

4,6

2015

4 620

2,9

85

907 400

3,2

2014

4 300

2,7

84

868 100

3,0

2013

3 800

2,3

89

802 200

2,6

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

4 350

1,3

.

852 000

1,5


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Återväxtskörden per hektar, som ingår i total inbärgad vallskörd per hektar, har beräknats utslagen på den totala ekologiskt odlade slåttervallarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.

2)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.