Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Råg. Skörd 2018. Ekologisk odling

3a. Rye. Harvest in 2018. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av  total grödareal 2), 3)

Total

skörd,

ton

 

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent
4)

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2

..

..

50

38,6

..

..

..

Uppsala

10

..

..

240

36,1

..

..

..

Södermanlands

6

..

..

130

39,1

..

..

..

Östergötlands

11

..

..

230

12,2

..

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

18,8

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

30

60,6

..

..

..

Kalmar

5

..

..

50

10,0

..

..

..

Gotlands

17

..

..

180

32,0

..

..

..

Blekinge

2

..

..

0

3,2

..

..

..

Skåne

27

3 060

3,1

470

5,7

1 400

3,2

63

Hallands

6

..

..

110

16,6

..

..

..

Västra Götalands

41

3 460

5,0

1 660

32,2

5 800

5,0

71

Värmlands

4

..

..

40

23,0

..

..

..

Örebro

10

..

..

220

41,6

..

..

..

Västmanlands

7

..

..

160

97,6

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

30

11,7

..

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

8,2

..

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

7,6

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

10

0,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11

..

..

170

4,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

40

2 600

3,0

560

10,5

1 400

3,4

54

Götalands norra slättbygder

45

3 490

4,6

1 730

26,4

6 000

4,6

66

Svealands slättbygder

34

2 430

1,7

820

42,5

2 000

1,7

53

Götalands skogsbygder

15

..

..

250

25,5

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

9

..

..

70

13,1

..

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

23,0

..

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

0,0

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

155

2 980

2,2

3 620

18,5

10 800

2,3

61

2017

134

3 910

1,6

2 600

12,2

10 200

1,7

56

2016

121

3 390

2,6

2 140

12,9

7 200

2,8

53

2015

163

3 700

2,0

2 900

12,3

10 700

2,4

55

2014

158

3 420

1,7

2 980

11,1

10 200

1,8

50

2013

121

2 590

2,6

2 050

8,2

5 300

2,6

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

3 400

1,0

2 530

.

8 700

1,0

.


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Arealer med ekologisk odling. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 34.

3)    Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.

4)    Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, mark­struktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.