Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25b. Slåttervall. Total inbärgad vallskörd 2018. Konventionell odling

25b. Temporary grasses. Total yield per hectare in 2018. Non-organic farming

 

Område

Total inbärgad vall-skörd, kg/ha 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

Stockholms

..

..

Uppsala

3 590

9,4

Södermanlands

3 930

10,3

Östergötlands

3 980

6,4

Jönköpings

3 810

7,9

Kronobergs

4 400

10,0

Kalmar

4 040

7,6

Gotlands

4 620

9,5

Blekinge

..

..

Skåne

4 330

7,6

Hallands

4 490

11,1

Västra Götalands

4 530

4,9

Värmlands

2 830

10,0

Örebro

..

..

Västmanlands

..

..

Dalarnas

..

..

Gävleborgs

3 100

8,7

Västernorrlands

3 220

12,9

Jämtlands

..

..

Västerbottens

3 260

7,2

Norrbottens

2 920

10,8

 

 

 

Produktionsområden

 

 

Götalands södra slättbygder

4 720

10,6

Götalands mellanbygder

4 660

5,0

Götalands norra slättbygder

4 570

6,2

Svealands slättbygder

3 550

5,6

Götalands skogsbygder

4 020

3,8

Mellersta Sveriges skogsb.

3 130

6,8

Nedre Norrland

2 920

6,4

Övre Norrland

3 150

5,7

 

 

 

Hela riket

 

 

2018

3 860

2,1

2017

5 290

2,4

2016

5 100

2,7

2015

5 440

3,0

2014

5 120

2,6

2013

4 250

2,4

 

 

 

Genomsnitt 2013–2017

 

5 040

1,2


 

Anm.: Torrsubstanshalt 100 %, vattenhalt 0 %.

1)    Återväxtskörden per hektar, som ingår i total inbärgad vallskörd per hektar, har beräknats utslagen på den totala konventionellt odlade slåttervallarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.