Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Arealfördelning, hektar

26. Temporary grasses and grazings in 2018. Organic farming. Distribution of acreage, hectares

 

Område

Antal under-sökta företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar
2)

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall,
hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

6 910

..

..

..

..

..

..

Uppsala

19

12 950

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

22

14 120

10 930

4,2

3 200

15,7

0

-

Östergötlands

34

25 490

21 490

3,2

3 900

21,3

110

94,9

Jönköpings

25

13 590

11 590

3,9

1 890

24,5

110

84,6

Kronobergs

5

5 210

..

..

..

..

..

..

Kalmar

10

8 340

..

..

..

..

..

..

Gotlands

16

7 750

..

..

..

..

..

..

Blekinge

1

1 720

..

..

..

..

..

..

Skåne

41

13 960

11 370

3,4

2 590

22,2

0

-

Hallands

27

7 060

5 600

5,6

1 180

35,6

280

67,6

Västra Götalands

75

58 520

44 690

2,1

13 660

9,2

170

82,9

Värmlands

27

20 510

13 940

3,8

6 030

11,2

540

96,3

Örebro

22

11 260

8 180

3,9

2 110

17,5

980

90,5

Västmanlands

16

6 950

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

16

9 810

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

19

14 070

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

9

8 270

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

23

10 470

9 080

2,6

1 390

19,0

0

-

Västerbottens

19

6 620

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

16

2 970

..

..

..

..

..

..

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

-

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

39

5 340

3 990

4,0

930

20,3

420

64,0

Götalands mellanbygder

40

19 850

15 950

2,7

3 900

12,7

0

-

Götalands n:a slättbygder

72

43 940

34 260

2,3

9 250

11,5

430

75,2

Svealands slättbygder

80

57 850

41 750

2,7

14 340

9,4

1 760

78,4

Götalands skogsbygder

76

63 710

53 430

2,1

9 920

13,8

360

82,1

Mellersta Sveriges skogsb.

56

33 460

26 400

2,3

6 170

10,3

890

66,8

Nedre Norrland

45

30 840

26 410

2,1

4 430

14,4

0

-

Övre Norrland

43

11 560

10 320

1,5

550

29,1

690

91,4

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

-

 

 

 

 

 

2018

451

266 550

212 870

0,9

49 770

4,9

3 920

36,7

2017

433

257 820

190 090

2,5

53 840

7,1

13 890

35,8

2016

1 079

255 130

183 120

3,3

48 790

5,7

23 220

30,4

2015

396

244 520

196 330

1,3

45 580

5,3

2 610

41,5

2014

435

243 330

202 000

1,2

37 950

6,1

3 390

33,0

2013

438

255 680

211 000

1,2

38 930

6,0

2 380

28,5


 

Anm.: Arealerna har beräknats genom att i undersökningen för ekologisk vall skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala slåtter- och betesvallarealen med ekologisk odling.

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Arealer med ekologisk odling.