Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Slåttervall och betesvall 2018. Ekologisk odling. Arealfördelning, procent

27. Temporary grasses and grazings in 2018. Organic farming. Distribution of acreage, per cent

 

Område

Antal under-sökta företag 1)

Andel slåttervall av total vall-areal,
procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utnyttjad vall av total vallareal, procent

Andel av total grödareal, procent2)

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

..

20,4

Uppsala

19

..

..

..

28,6

Södermanlands

22

77,4

22,6

0,0

31,1

Östergötlands

34

84,3

15,3

0,4

36,6

Jönköpings

25

85,3

13,9

0,8

22,0

Kronobergs

5

..

..

..

15,3

Kalmar

10

..

..

..

12,9

Gotlands

16

..

..

..

21,9

Blekinge

1

..

..

..

12,0

Skåne

41

81,4

18,6

0,0

15,0

Hallands

27

79,3

16,7

4,0

15,7

Västra Götalands

75

76,4

23,3

0,3

33,2

Värmlands

27

68,0

29,4

2,6

34,9

Örebro

22

72,7

18,7

8,7

33,4

Västmanlands

16

..

..

..

28,5

Dalarnas

16

..

..

..

30,2

Gävleborgs

19

..

..

..

33,1

Västernorrlands

9

..

..

..

22,7

Jämtlands

23

86,7

13,3

0,0

32,7

Västerbottens

19

..

..

..

14,3

Norrbottens

16

..

..

..

12,4

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

74,7

17,5

7,9

12,0

Götalands mellanbygder

40

80,4

19,6

0,0

17,4

Götalands norra slättbygder

72

78,0

21,1

1,0

39,4

Svealands slättbygder

80

72,2

24,8

3,0

30,5

Götalands skogsbygder

76

83,9

15,6

0,6

21,2

Mellersta Sveriges skogsb.

56

78,9

18,4

2,7

32,2

Nedre Norrland

45

85,6

14,4

0,0

28,3

Övre Norrland

43

89,3

4,8

6,0

15,3

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

2018

451

79,9

18,7

1,5

25,4

2017

433

73,7

20,9

5,4

24,9

2016

1 079

71,8

19,1

9,1

24,2

2015

396

80,3

18,6

1,1

22,7

2014

435

83,0

15,6

1,4

21,9

2013

438

82,5

15,2

0,9

22,7


 

1)   Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)   Andel ekologiskt odlad areal av total slåtter- och betesvallareal. Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 1901.