Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Spannmål. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

Hektar och procent av grödarealen

28. Cereals. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2018

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3,6

0,8

80

23,0

 

2,1

0,6

480

32,3

Uppsala

1,3

0,3

110

22,4

 

1,4

0,4

970

32,6

Södermanlands

2,4

0,5

130

20,7

 

2,0

0,7

900

33,1

Östergötlands

1,5

0,4

180

24,6

 

0,4

0,2

270

37,4

Jönköpings

1,2

1,2

20

87,4

 

9,3

6,1

540

71,8

Kronobergs

..

..

..

..

 

1,8

1,6

90

84,4

Kalmar

2,4

0,6

40

22,8

 

1,5

0,7

370

43,7

Gotlands

2,3

0,8

60

32,9

 

0,6

0,1

150

22,1

Blekinge

..

..

..

..

 

0,4

0,2

30

64,3

Skåne

0,6

0,1

50

9,3

 

0,1

0,1

290

46,1

Hallands

1,6

0,6

40

36,1

 

0,3

0,2

110

50,7

Västra Götalands

0,7

0,3

210

35,0

 

1,2

0,4

1 900

35,7

Värmlands

1,4

0,2

90

16,8

 

3,0

0,8

580

27,5

Örebro

1,7

0,1

80

5,9

 

2,0

0,5

870

24,0

Västmanlands

1,4

0,2

100

15,9

 

0,9

0,3

420

27,3

Dalarnas

2,5

0,6

100

25,2

 

1,2

0,8

140

63,4

Gävleborgs

5,5

2,7

150

58,9

 

1,9

0,9

180

52,9

Västernorrlands

6,7

0,6

50

10,0

 

0,1

0,0

0

28,5

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

0,9

0,0

10

1,2

 

1,2

0,5

70

42,8

Norrbottens

..

..

..

..

 

1,5

0,4

40

24,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,7

0,2

30

35,9

 

0,1

0,0

170

36,6

Götalands mellanbygder

2,2

0,3

170

15,8

 

0,4

0,1

410

40,6

Götalands norra slättbygder

0,4

0,1

110

37,1

 

0,5

0,3

1 050

50,6

Svealands slättbygder

1,8

0,1

570

7,9

 

1,6

0,2

3 890

14,0

Götalands skogsbygder

2,6

0,7

310

26,9

 

3,3

0,9

1 970

27,0

Mellersta Sveriges skogsb.

2,3

0,3

230

17,0

 

2,1

0,6

700

26,5

Nedre Norrland

5,5

2,2

180

46,9

 

1,2

0,4

130

33,7

Övre Norrland

0,8

0,0

10

1,0

 

1,2

0,4

100

29,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

1,5

0,1

1 560

8,8

 

1,0

0,1

8 570

11,5

2017

2,5

0,2

2 690

8,4

 

1,8

0,1

16 290

5,5

2016

0,6

0,1

630

9,1

 

0,3

0,0

2 900

12,5

2015

1,0

..

960

12,4

 

0,5

..

4 980

11,2

2014

0,5

..

460

13,9

 

0,3

..

2 540

14,2

2013

0,6

..

560

26,1

 

0,3

..

2 740

22,3


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).