Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Åkerbönor. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

Hektar och procent av grödarealen

30. Field beans. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2018

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

1,3

0,5

20

37,5

 

9,4

4,2

200

44,9

Jönköpings

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

9,9

3,7

100

37,5

 

1,9

0,6

60

32,5

Hallands

..

..

..

..

 

2,4

1,4

50

59,0

Västra Götalands

12,1

3,6

500

30,0

 

7,1

3,7

460

52,1

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

10,6

4,7

90

42,9

 

1,8

0,8

80

42,9

Götalands mellanbygder

2,3

0,1

20

4,2

 

11,6

5,8

50

68,1

Götalands norra slättbygder

10,4

3,0

490

28,8

 

7,9

3,2

610

40,8

Svealands slättbygder

6,5

0,7

130

10,4

 

6,3

2,3

130

35,8

Götalands skogsbygder

4,0

2,1

30

51,2

 

8,0

3,8

110

49,4

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

8,2

1,5

820

18,9

 

7,0

1,6

1 110

23,9

2017

2,0

0,2

230

9,6

 

2,0

0,7

390

36,5

2016

0,6

0,1

60

16,0

 

0,7

0,6

140

80,3

2015

2,0

..

190

45,8

 

0,2

..

30

75,9

2014

0,5

..

30

16,7

 

0,4

..

40

47,9

2013

0,3

..

20

45,3

 

0,0

..

0

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).