Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Raps och rybs. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

Hektar och procent av grödarealen

31. Rape and turnip rape. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2018

Hectares and per cent of the crop area

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

12,2

1,3

320

9,4

Uppsala

..

..

..

..

 

10,6

1,7

550

15,6

Södermanlands

..

..

..

..

 

8,1

1,3

390

16,7

Östergötlands

16,1

1,4

230

9,3

 

1,8

0,4

180

20,9

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

0,2

0,1

10

34,0

Gotlands

10,5

1,5

50

13,9

 

4,3

1,1

200

24,9

Blekinge

..

..

..

..

 

2,1

1,2

20

59,8

Skåne

0,2

0,0

0

5,2

 

1,7

0,5

610

29,1

Hallands

..

..

..

..

 

4,7

1,4

140

28,9

Västra Götalands

2,3

0,4

60

16,6

 

2,6

0,7

270

28,4

Värmlands

..

..

..

..

 

21,7

2,7

110

12,9

Örebro

..

..

..

..

 

5,7

1,2

190

21,5

Västmanlands

..

..

..

..

 

7,3

1,5

180

19,5

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

3,7

1,4

20

39,4

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

2,2

0,6

650

25,9

Götalands mellanbygder

4,2

0,6

50

12,7

 

2,1

0,7

360

31,3

Götalands norra slättbygder

5,4

0,6

170

11,6

 

2,2

0,5

420

20,6

Svealands slättbygder

15,5

0,9

250

6,0

 

9,4

0,7

1 760

7,2

Götalands skogsbygder

16,8

2,7

160

18,2

 

2,6

0,8

70

29,8

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

2,0

0,5

30

22,4

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

3,9

1,6

20

41,7

Övre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

7,3

0,4

610

5,5

 

3,7

0,3

3 330

7,7

2017

3,6

0,3

320

7,4

 

0,6

0,1

640

13,6

2016

1,8

0,1

120

5,7

 

0,9

0,1

760

15,1

2015

2,4

..

120

14,3

 

0,3

..

290

17,1

2014

1,4

..

50

19,5

 

0,8

..

750

12,7

2013

2,0

..

60

11,1

 

1,1

..

1 370

12,9


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).