Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Oljelin. Ekologisk och konventionell odling. Obärgad areal 2018

Hektar och procent av grödarealen

32. Oil flax. Organic and non-organic farming. Area not harvested in 2018

Hectares and per cent of the crop area

Område

 

Ekologisk

 

 

Konventionell

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Uppsala

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

4,7

1,8

90

38,6

Jönköpings

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

5,7

2,1

110

36,1

Svealands slättbygder

..

..

..

..

 

2,0

0,8

20

42,2

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

..

..

..

..

 

4,2

1,3

150

30,1

2017

5,4

1,3

240

24,4

 

5,4

1,3

240

24,4

2016

..

..

..

..

 

1,1

0,5

90

44,7

2015

..

..

..

..

 

5,1

..

30

67,7

2014

..

..

..

..

 

1,3

..

80

44,2

2013

..

..

..

..

 

0,0

..

0

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).