Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

34. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Höstvete

Grönfoderareal

 

 

Vårvete

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5,8

4,5

50

77,0

 

..

..

..

..

Uppsala

8,6

0,9

230

10,5

 

12,8

1,5

160

11,8

Södermanlands

7,2

0,6

120

8,2

 

27,7

2,5

250

8,9

Östergötlands

3,4

0,7

200

19,0

 

18,9

2,0

300

10,8

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

2,0

0,4

10

18,5

 

15,1

3,5

80

23,2

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

0,0

..

0

..

 

4,0

0,2

40

5,7

Hallands

..

..

..

..

 

5,8

1,2

40

20,7

Västra Götalands

1,4

0,1

70

9,7

 

7,5

0,9

270

11,7

Värmlands

..

..

..

..

 

14,6

2,4

150

16,6

Örebro

0,0

..

0

..

 

14,3

0,8

80

5,3

Västmanlands

1,0

0,2

20

21,0

 

15,0

1,5

160

9,9

Dalarnas

2,2

1,2

10

52,3

 

4,1

0,9

30

22,9

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,6

0,1

10

8,9

 

4,3

0,3

50

6,5

Götalands mellanbygder

2,8

0,5

40

17,0

 

14,1

2,2

150

15,5

Götalands norra slättbygder

2,5

0,3

210

12,7

 

10,9

0,9

430

8,5

Svealands slättbygder

5,1

0,6

400

12,3

 

17,5

0,7

850

4,0

Götalands skogsbygder

7,8

2,0

150

25,5

 

14,3

2,6

250

17,8

Mellersta Sveriges skogsb.

4,6

1,0

90

22,0

 

13,2

2,4

200

18,5

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

4,0

0,3

910

7,9

 

14,0

0,6

2 040

4,2

2017

0,5

0,1

150

13,7

 

5,5

0,4

710

7,1

2016

1,0

0,3

230

31,7

 

4,7

0,3

610

5,4

2015

0,7

..

150

16,0

 

5,3

..

640

19,8

2014

0,3

..

70

16,7

 

4,6

..

540

20,3

2013

0,6

..

60

14,3

 

4,4

..

770

10,1


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

34 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

34 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Råg

Grönfoderareal

 

 

Höstkorn

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

3,8

1,4

20

36,4

 

..

..

..

..

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

0,5

0,4

10

75,9

 

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

7,9

1,7

50

21,1

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,5

0,4

10

75,8

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

1,5

0,2

10

16,1

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

3,6

0,7

130

20,5

 

26,4

3,0

150

11,5

2017

3,4

0,5

90

14,3

 

0,3

0,2

0

69,2

2016

2,0

1,0

40

50,5

 

6,2

1,9

30

31,3

2015

2,2

..

70

52,1

 

..

..

..

..

2014

1,4

..

40

39,2

 

..

..

..

..

2013

2,6

..

50

6,6

 

..

..

..

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

34 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

34 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Vårkorn

Grönfoderareal

 

 

Havre

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

21,8

3,2

130

14,7

 

31,5

3,2

180

10,2

Uppsala

21,7

2,5

520

11,4

 

14,5

2,0

340

13,9

Södermanlands

29,4

2,3

570

7,7

 

31,8

3,8

470

11,8

Östergötlands

14,6

2,2

440

14,8

 

33,6

4,1

900

12,3

Jönköpings

58,6

4,5

1 030

7,6

 

84,7

4,5

660

5,3

Kronobergs

62,2

8,5

240

13,6

 

68,7

5,8

270

8,4

Kalmar

36,0

4,4

310

12,2

 

..

..

..

..

Gotlands

25,9

3,0

310

11,5

 

16,5

3,2

90

19,5

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

11,4

1,3

540

11,1

 

24,2

2,9

400

12,2

Hallands

31,6

2,3

260

7,2

 

23,1

3,7

140

15,9

Västra Götalands

10,0

2,9

490

28,6

 

18,5

2,6

2 810

14,1

Värmlands

26,8

4,0

270

15,1

 

24,7

2,2

1 220

9,0

Örebro

14,1

2,6

200

18,4

 

25,0

3,3

590

13,1

Västmanlands

1,5

0,3

20

21,1

 

10,0

0,9

290

9,2

Dalarnas

17,1

4,5

240

26,1

 

9,9

1,2

150

12,5

Gävleborgs

26,2

4,2

430

16,1

 

27,4

5,8

350

21,3

Västernorrlands

25,4

1,7

180

6,7

 

..

..

..

..

Jämtlands

42,2

3,5

420

8,3

 

..

..

..

..

Västerbottens

10,7

1,4

100

12,8

 

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12,1

1,4

320

11,5

 

6,5

2,4

60

36,3

Götalands mellanbygder

18,7

1,5

750

8,0

 

27,4

2,1

370

7,6

Götalands norra slättbygder

8,8

2,0

500

22,4

 

17,7

2,6

2 240

14,6

Svealands slättbygder

18,6

1,2

1 460

6,2

 

18,3

0,9

2 270

5,1

Götalands skogsbygder

40,1

3,3

2 050

8,3

 

37,6

4,6

2 310

12,3

Mellersta Sveriges skogsb.

20,1

2,2

640

11,0

 

28,4

2,8

1 530

10,0

Nedre Norrland

32,1

2,9

980

8,9

 

35,3

8,1

370

22,8

Övre Norrland

9,9

1,0

140

9,7

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

21,2

0,8

6 980

3,8

 

23,0

1,2

9 220

5,1

2017

10,6

1,2

2 740

11,1

 

10,8

1,1

3 820

10,0

2016

9,7

1,2

2 040

11,9

 

8,2

0,7

2 970

8,3

2015

13,1

..

2 450

7,2

 

9,7

..

2 860

8,8

2014

8,1

..

1 580

8,7

 

8,5

..

2 280

8,0

2013

7,5

..

1 650

10,3

 

9,4

..

3 130

9,9


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

34 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

34 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Höstrågvete

Grönfoderareal

 

 

Vårrågvete

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Blekinge

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Skåne

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Hallands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västra Götalands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Värmlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

9,4

1,3

90

13,4

 

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

3,3

1,3

20

39,5

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

9,4

2,8

230

30,0

 

..

..

..

..

2017

3,7

0,5

140

13,9

 

..

..

..

..

2016

1,8

0,6

80

34,0

 

..

..

..

..

2015

3,0

..

180

23,9

 

..

..

..

..

2014

2,1

..

110

12,4

 

..

..

..

..

2013

3,0

 

0

..

90

19,2

 

..

..

..

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)     För åren 2013–2017 redovisas statistik för rågvete, som omfattar höstrågvete och vårrågvete.

 

 

 

 

34 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling 1)

34 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Blandsäd

Grönfoderareal

 

 

Majs

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Uppsala

77,8

2,0

880

2,6

 

-

-

-

-

Södermanlands

78,0

3,5

700

4,4

 

-

-

-

-

Östergötlands

86,6

2,8

1 220

3,3

 

..

..

..

..

Jönköpings

92,1

1,4

890

1,5

 

-

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Kalmar

87,0

3,5

480

4,0

 

..

..

..

..

Gotlands

87,4

1,8

310

2,1

 

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Skåne

81,2

1,9

940

2,3

 

..

..

..

..

Hallands

73,0

3,0

620

4,2

 

..

..

..

..

Västra Götalands

65,1

3,0

3 410

4,6

 

-

-

-

-

Värmlands

74,6

2,5

1 190

3,3

 

-

-

-

-

Örebro

86,1

0,9

650

1,0

 

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

-

-

-

-

Dalarnas

77,6

3,5

460

4,5

 

-

-

-

-

Gävleborgs

90,1

0,9

690

1,0

 

-

-

-

-

Västernorrlands

83,3

1,3

440

1,6

 

-

-

-

-

Jämtlands

100,0

0,0

530

0,0

 

-

-

-

-

Västerbottens

89,0

1,8

390

2,0

 

-

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

..

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83,9

1,8

560

2,2

 

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

82,0

1,7

1 140

2,0

 

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

61,4

2,9

2 520

4,7

 

..

..

..

..

Svealands slättbygder

74,4

1,5

2 980

2,0

 

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

84,3

2,1

3 650

2,5

 

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

85,6

1,6

1 980

1,9

 

-

-

-

-

Nedre Norrland

89,6

1,0

1 410

1,1

 

-

-

-

-

Övre Norrland

92,4

1,2

680

1,3

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

77,9

1,0

14 890

1,2

 

97,4

0,1

590

0,2

2017

66,4

1,1

11 980

1,7

 

89,0

2,1

340

2,3

2016

59,8

1,3

10 560

2,2

 

..

..

..

..

2015

57,5

..

9 390

2,6

 

..

..

..

..

2014

63,6

..

11 580

2,0

 

..

..

..

..

2013

58,7

..

11 120

2,3

 

..

..

..

..


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

34 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling 1)

34 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

27,3

1,8

790

6,9

Uppsala

20,7

1,2

2 160

5,7

Södermanlands

29,5

1,3

2 200

4,3

Östergötlands

20,4

1,4

3 070

6,6

Jönköpings

66,1

2,9

2 830

4,4

Kronobergs

62,8

3,9

780

6,1

Kalmar

47,2

2,1

1 470

4,3

Gotlands

26,5

1,9

1 010

6,9

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

20,0

0,9

2 100

4,4

Hallands

32,7

2,1

1 100

6,6

Västra Götalands

19,8

1,6

7 120

7,8

Värmlands

31,6

1,3

2 870

4,3

Örebro

24,2

1,4

1 570

5,6

Västmanlands

10,8

0,6

870

5,7

Dalarnas

17,8

1,6

900

9,2

Gävleborgs

36,2

3,0

1 530

8,7

Västernorrlands

47,7

1,9

730

4,1

Jämtlands

62,3

2,6

990

4,2

Västerbottens

32,1

1,8

550

4,7

Norrbottens

39,8

0,2

250

0,4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

17,2

1,0

1 080

6,8

Götalands mellanbygder

27,9

1,0

3 080

3,4

Götalands norra slättbygder

16,1

1,3

6 010

7,6

Svealands slättbygder

20,8

0,5

8 150

2,4

Götalands skogsbygder

42,3

2,4

8 560

5,6

Mellersta Sveriges skogsb.

30,5

1,3

4 470

4,4

Nedre Norrland

46,9

2,4

2 820

5,4

Övre Norrland

39,2

1,3

990

3,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

25,7

0,5

35 250

2,0

2017

15,5

0,5

19 960

2,9

2016

14,0

0,4

16 560

2,9

2015

14,8

..

16 020

2,9

2014

15,6

..

16 410

3,1

2013

16,1

..

17 150

3,1


Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2)     Spannmål inklusive majs.