Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Råg. Skörd 2018. Konventionell odling

3b. Rye. Harvest in 2018. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

Uppsala

15

..

..

420

Södermanlands

5

..

..

180

Östergötlands

36

6 000

2,2

1 690

Jönköpings

1

..

..

0

Kronobergs

-

..

..

20

Kalmar

15

..

..

430

Gotlands

13

..

..

380

Blekinge

1

..

..

80

Skåne

120

4 830

2,2

7 820

Hallands

18

..

..

560

Västra Götalands

64

4 900

2,8

3 500

Värmlands

4

..

..

120

Örebro

6

..

..

310

Västmanlands

1

..

..

0

Dalarnas

7

..

..

200

Gävleborgs

2

..

..

60

Västernorrlands

-

..

..

0

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83

4 490

1,6

4 090

Götalands mellanbygder

79

4 830

3,3

4 680

Götalands norra slättbygder

96

5 280

2,3

4 800

Svealands slättbygder

30

4 590

6,3

1 090

Götalands skogsbygder

7

..

..

710

Mellersta Sveriges skogsb.

11

..

..

470

Nedre Norrland

3

..

..

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

309

4 850

1,4

15 840

2017

339

6 960

1,2

18 640

2016

277

6 420

1,3

14 470

2015

340

6 700

1,1

20 610

2014

406

6 800

1,2

23 910

2013

350

6 000

1,3

23 000

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20132017

.

6 580

0,5

20 130


 

Anm.: Vattenhalt 14,0 %.

1)    Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)    Areal skördad som grönfoder ingår ej.