Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2018

Hektar och procent av total areal med ekologisk odling1)

35. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2018

Hectares and per cent of the total crop area with subsidies for organic farming

Område

 

Ärter

Grönfoderareal

 

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Medelfel procent-enheter

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Uppsala

8,0

1,3

30

15,7

 

29,6

2,8

190

9,6

Södermanlands

..

..

..

..

 

14,7

1,9

90

12,7

Östergötlands

3,5

0,7

20

18,7

 

14,2

2,9

270

20,7

Jönköpings

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

 

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

..

 

6,5

0,3

70

4,7

Hallands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

..

 

17,3

2,9

870

16,6

Värmlands

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

 

19,3

2,6

100

13,2

Dalarnas

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

 

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

..

 

11,8

3,0

120

25,9

Götalands mellanbygder

4,0

1,0

10

24,5

 

10,7

0,7

110

6,4

Götalands norra slättbygder

2,1

0,4

20

19,7

 

16,6

2,4

940

14,4

Svealands slättbygder

14,1

6,3

190

44,8

 

19,1

1,1

490

5,6

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

 

28,1

5,9

320

21,1

Mellersta Sveriges skogsb.

13,3

2,0

110

14,9

 

..

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

9,7

2,8

360

29,0

 

17,2

1,3

2 060

7,8

2017

2,5

0,2

80

8,2

 

1,5

0,2

180

12,5

2016

1,0

0,4

30

35,1

 

1,0

0,1

100

13,0

2015

2,1

..

70

23,5

 

1,4

..

130

48,5

2014

5,5

..

100

32,8

 

2,0

..

150

13,9

2013

5,6

..

110

64,7

 

1,2

..

90

15,2


 

Anm.: Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1)     Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.