Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

37. Spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

37. Cereals, dried pulses and oilseed crops in 2018. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

52

51

0

1

Uppsala

130

125

5

0

Södermanlands

116

110

4

2

Östergötlands

206

192

9

5

Jönköpings

70

68

1

1

Kronobergs

34

31

3

0

Kalmar

60

58

1

1

Gotlands

85

80

2

3

Blekinge

20

19

1

0

Skåne

168

164

4

0

Hallands

51

50

1

0

Västra Götalands

219

210

6

3

Värmlands

111

109

1

1

Örebro

97

96

1

0

Västmanlands

116

111

2

3

Dalarnas

87

83

1

3

Gävleborgs

68

68

0

0

Västernorrlands

54

53

1

0

Jämtlands

52

50

1

1

Västerbottens

46

46

0

0

Norrbottens

28

28

0

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

83

81

2

0

Götalands mellanbygder

216

207

5

4

Götalands norra slättbygder

301

284

10

7

Svealands slättbygder

547

528

12

7

Götalands skogsbygder

284

273

10

1

Mellersta Sveriges skogsb.

210

203

3

4

Nedre Norrland

149

147

2

0

Övre Norrland

80

79

0

1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

1 870

1 802

44

24

2017

1 870

1 801

41

28

2016

1 870

1 796

48

26

2015

1 847

1 739

45

63

2014

1 865

1 724

74

67

2013

1 877

1 767

55

55


1)    I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.