Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

JO 14 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

38. Matpotatis 2018. Ekologisk odling. Undersökningens omfattning.

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

38. Table potatoes in 2018. Organic farming. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non-response

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

2

2

0

Uppsala

1

0

1

Södermanlands

2

2

0

Östergötlands

7

6

1

Jönköpings

4

4

0

Kronobergs

2

2

0

Kalmar

6

6

0

Gotlands

19

18

1

Blekinge

3

3

0

Skåne

27

27

0

Hallands

3

3

0

Västra Götalands

26

23

3

Värmlands

4

4

0

Örebro

3

3

0

Västmanlands

0

0

0

Dalarnas

17

17

0

Gävleborgs

8

8

0

Västernorrlands

3

2

1

Jämtlands

8

8

0

Västerbottens

5

5

0

Norrbottens

3

3

0

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

16

16

0

Götalands mellanbygder

38

37

1

Götalands norra slättbygder

21

18

3

Svealands slättbygder

9

8

1

Götalands skogsbygder

20

19

1

Mellersta Sveriges skogsb.

16

16

0

Nedre Norrland

25

24

1

Övre Norrland

8

8

0

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2018

153

146

7

2017

161

151

10

2016

163

154

9

2015

152

137

15

2014

138

128

10

2013

129

122

7


1)    I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.